Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

az-oltariszentseg-szuze.jpg

 

 

"... Jézus azt akarja, hogy az egész földön megismerjenek úgy, mint az Eukarisztia Szüzét, hogy az egész nép ráéb­redjen, milyen szerepem volt a Megváltó mellett!

Tervem megvalósításához magam hívom el apostolai­mat: azokat, akik minden népet felkészítenek az üdvös­ség Második Eljövetelére.

Mindannyitokat hívlak: papokat, szerzeteseket, és hí­vőket: öleljétek magatokhoz Két Szívünket, hogy távol tartsátok magatoktól a csapásokat, melyet hűtlenségetek­kel, tiszteletlenségetekkel magatokra vontatok! Kérlek, erősítsétek és támogassátok a családokat! Éljetek abban a bizonyosságban, hogy hamarosan eljön Krisztus Győzel­mének Dicső Országa!

Emeljétek kezeteket az Égre és a nem szeretett, Eukarisztikus Szeretethez, bárhová is hívott benneteket, hogy találkozhassatok Vele! Tárjátok ki szíveteket velem együtt a valódi öröm előtt, amely abból az elhatározásból szüle­tik, hogy felajánljátok magatokat!"

(1998. december 8.)

 

 

 

„Leányom, szeretnék újra megkérni általad minden embert: fogadják el üzeneteimet! Ezek jelentik az utat Utasításaim megéléséhez, a kulcsot Isten bizalmához. Olyan kegyelmet közvetítenek, mely segít megérteni, mi­lyen nyomot hagy a bűnösben minden, amit az Úr Törvé­nye ellen elkövetett.

Gyermekeim! Azt szeretném, ha nagyobb tisztelettel közelednétek a Szentségi Jézushoz, felmérve annak je­lentőségét, hogy ki az, akit magatokhoz kívántok venni. Szeretnélek elvezetni benneteket az igazsághoz. De még soha egyetlen nemzedék sem fordult úgy a Jó Isten ellen, mint ez, amely kihívja maga ellen az Atya haragját azzal, hogy megsérti és elutasítja Fiamat, aki ott él a Legszen­tebb Szentségben. Ő még mindig az az áldozati Bárány, akit ti úgy téptek szét, hogy közben egy cseppet sem aggódtok, amiért megsebeztétek!

Fiatalok, ti lesztek az újjáépülés hajnala. Tanuljatok meg hát egyszerűen, de nagy odafigyeléssel közeledni a Szentségi formát öltött Jézushoz! Jöjjetek, és vegyétek magatokhoz gyakrabban, mert Ő olyan lángot gyújt majd kis szívetekben, melynek szeretettel kell majd beboríta­nia az egész földet!

Leányom, beszélj, és világosíts fel mindenkit, akivel utad során találkozol, a Jézus Személye iránti szent féle­lem fontosságáról. Ha van is, nagyon időszerű.

Kérjétek szívvel-lékekkel az Atyát, aki oly türelmes, hogy békítsen ki benneteket Vele! Ígérjétek meg, hogy el­oszlatjátok a bűn sötétségét! Nagyon fontos, hogy imádságos, bűnbánó szívvel felajánljátok magatokat, mert apró áldozatok és hála nélkül soha nem lehettek biztosak abban, hogy nem kerültök vissza az örök kárhozat veszé­lyébe.

Mivel a ti Anyukátok vagyok, azt szeretném, ha mindig komolyan, határozottan folytatnátok azt a lelki életet, amibe belekezdtetek. Ezt főként az enyéimnek mondom, akiket különösen szeretek, hiszen eljegyezték Jézusomat.

A papokra, szerzetesekre és szerzetesnőkre gondolok, akik a világban élnek, sőt: a világ sarában, amikor büszke­ségük és gőgjük felülkerekedik szívükben a szereteten és a szent életen. Hányan jelentik ki, hogy hozzám tartoz­nak, és az Egyház útján járnak, de közben a bűnnek emel­nek oltárt szívükben!

Leányom, te megértesz Engem! A megaláztatások, amelyeket Jézus engedélyével átélhettél, lehetővé tették számodra, hogy uralkodj ösztöneiden, és megváltoztat­ták látásmódodat! Te megértesz, leányom!

Arra kérlek, hozz még több áldozatot, hogy újabb lel­keket világosíthasson meg Jézus Szeretete, mely jelen van az Eukarisztiában, és hogy e lelkek megengedjék Neki, a valódi Élet kenyerének, hogy ledöntsön minden bálványt, melytől nem láthatják tisztán az öröktől fogva vál­tozatlan igazságokat! Ne féljenek újból rábízni magukat a Szent Orvosra; jöjjenek addig, amíg még irgalmas lesz hozzájuk!

Leányom, hadd áldjalak meg! Maradj meg a békében és találkozásunk örömében!"

(1999. október 5.)