Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

TANÚSÁGTÉTELEK

 

Megtérések, gyógyulások és különös jelenségek következtek be e csodás Jelenések gyümölcseként.

Először azt mutatjuk be, milyen csodák estek meg két orvos szeme láttára.

 

Dr. GINO DE BLASI

sebész

ortopéd és traumatológus szakorvos

homeopatikus és akupunktúrás specialista

Via A. Del Re, 33 - Tivoli, Roma

 

1994. augusztus 5-én, a S. Ecc. Mons. Emanuele Milingo ál­tal alapított, zagarolói (Róma) Jézus, a Jó Pásztor Lányai nevű egyházi intézményben felkerestem a 20 éves Debóra kisas­szonyt, aki Manduriában lakik (Taranto).

Homlokán, a haj tövénél a bal halántéktól a jobb felé hala­dó, 7-8 cm hosszú, párhuzamos vágott sebeket észleltem. Ezek a sebek az idő múlásával megszaporodtak, és közéjük 3-4 mm átmérőjű szúrt sebek is vegyültek, melyekből erős illat kíséreté­ben vörös vér folyt.

A fizikai és szóbeli stimulációkkal szemben érzéketlen beteg szemhéjai félig le voltak zárva, folyamatosan nyögött és nyö­szörgött valamit, amiből annyi volt érthető, hogy a vért síró Jé­zusról beszél.

Ezekkel a fizikai jelenségekkel egy időben a Debóra ágya fe­lett függő Jézus-kép szemeiből vér folyt. Ezek a jelenségek nem emberi természetűek, és nem is emberi kéz okozta őket.

A szenvedések kezdetén, 13 órakor, Debóra öntudatlan ál­lapotban írni kezdett, az írást később egy pap is elolvasta.

14 óra 30-kor Debóra testének szabálytalan mozgása mel­lett (mintha védekezett volna valamivel szemben) erősen nyög­ni kezdett, majd a keresztcsont tájékán görbe vonalú, egymás­sal párhuzamos, 10-12 db 15-20 cm hosszú, vágásszerű sérülés jelent meg, majd 3 újabb, az előbbiekre merőleges vágás. A vá­gásokból kis mennyiségű vér szivárgott.

A vérnyomás értéke folyamatosan 115/70 és 120/75 volt.

A jelenségek alatt a sebek és a bőr által kibocsátott „friss” il­lat egyre erősebbé vált.

A következő jeleket figyeltem meg: a Debóra sebeire terített kendőkön a vérfoltok a Kereszt alakját vették fel.

14.30-kor egy újabb jelenség következett be: vérszivárgás a kézfejen, a csukló tájékán, 7x2 cm-es négyszög alakjában, vala­mint mindkét tenyéren. Ugyanez a jelenség volt megfigyelhető mindkét lábfejen, valamint az Achilles-ín tájékán. A fájdalom mindenféle mozgást lehetetlenné tett.

A jelenségek 15 órakor értek véget. A kezekről, a lábakról és a hát bal oldaláról a vér visszaszivárgott, és alig volt látható, míg a homlokon a vér egymást keresztező sávokban három napig látható volt.

F. év augusztus 11-én Debóra keresett fel, és nála volt a fent említett Krisztus-kép, melyen 10 óra 30 perckor az előzőekhez képest sokkal intenzívebb vérkönnyezés következett be.

A vérzés olyan erős volt, hogy néhány csepp annak a bútor­nak a márványlapjára hullott, amelyen a kép volt.

A cseppek olyan gyorsan hatoltak be a kőbe, hogy ronggyal sem lehetett eltávolítani, és ezért mind a mai napig láthatók.

Ez előtt, f. év augusztus 8-án a lakásomban egy másik furcsa jelenség is lejátszódott. Szűz Mária Auxilium Christianorum képe vált láthatóvá azon az ágytakarón, melyen Debóra nyugo­dott Tivoliba érkezése első napján. A kép jelenleg illatot áraszt.

Befejezésképpen a fentiek leírója kijelenti, hogy a bemuta­tott jelenségeknek, körülményeknek szemtanúja volt, és két­ség nélkül állítja, hogy a jelenségeket nem patológiás pszichi­kai-fizikai folyamatok okozták. Ennek hiteléül:

 

Tivoli, 1994. augusztus 16.

 

GINO DE BLASI

 

A De Blasi doktor otthonában található Segítő Mária szo­bor olajat izzadt. Néhány tanúvallomás:

A Segítő Mária szobrából továbbra is olaj szivárog. Ennek hiteléül:

Tivoli, 1995. március 3.

Umberto Fiorucci - Via Empolitana, 9 – Tivoli

 

 


16 óra 30 perc. Én is megerősítem, hogy a Segítő Mária szobrából származó cseppek olívaolajból vannak. Ennek hi­teléül:

Tivoli, 1995. március 3.

Daniela Ferro - Via A. Scalpelli, 4 – Tivoli

 

 

16 óra 40 perc. Megerősítem, hogy a Segítő Mária szobor olivaolajat bocsát ki. Ennek hiteléül:

Tivoli, 1995. március 4.

Anna Valeri - Piazza Matteotti, 3 – Tivoli

 

 

Megállapítom, hogy a Segítő Mária képmása folyékony, zöldessárga, olívaolaj illatú és ízű anyagot bocsát ki magá­ból. Ennek hiteléül:

Tivoli, 1995. március 4. 12.30

Don Antonio Carvallo

A Tivoli Dóm plébános-helyettese

 

 

10 perce figyelem a Segítő Mária képmását. Állából, joga­rából, köpenyéből és a Gyermek Jézus tenyeréből sűrű, olajos, az olívaolajjal azonosnak tűnő anyag csepeg. Ennek hiteléül:

Tivoli, 1995. március 7.

Renato Vecchi, ügyvéd - Via della Missione, 38 – Tivoli

 

 

 

Egy másik orvos tanúvallomása a különös jelenségekkel kapcsolatban:

 

DR. AUGUSTO RUSSO

sebész

Via Principe di Napoli, 172

ERCHIE (Brindisi)

 

Igazolom, hogy Debóra kisasszony megvizsgálására Erchié-be hívtak, a Via G. Leopardi 11 szám alá.

A beteg homlokán kereszt alakú, alvadt vérből álló pörköt észleltem. Felszíni vizsgálat alapján, a keresztcsont tájékán elő­ző sérülések nyomai látszottak. Nincs hegesedés.

A vérnyomás 95/68, pulzus 76.

13 óra 35 perc volt.

14.45-kor a jó állapotban lévő beteg (megkért, hogy marad­jak még vele), kiugrott az ágyból, és a hátán, a keresztcsont tá­jékán vérző csíkok tűntek elő, míg homlokán vérző pontok. A beteg a padlón hánykolódott, nagy fájdalmai voltak.

Pulzusa emelkedett.

A „krízis” végén a sebek vérzése elállt, a vérnyomás 110/60, a pulzus pedig ismét 76 volt.

Beszéltem a beteggel, aki teljesen tudatánál volt.

Erchie, 1994. március 11.

 

A fentiek hiteléül:

DR. AUGUSTO RUSSO

 

 

Debórának a Celeste Verdurában lejátszódott Passióját néhány tanú hitelesíti:

 

„Szellemi képességeink teljes tudatában tanúsítjuk, hogy részt vettünk Isten „eszközének”, Debórának a tövissel való megkoronázásán, és homlokából élénkvörös vér folyt.

Miután a vért egy kendővel felszárítottuk (a kendőt egy ép­pen akkor érkezett hívő adta – Areangelo Muriello, Via Monté dei Diavoli, Manduria), megjelent rajta a Kereszt jól felismer­hető jele, mely a mi alázatos véleményünk szerint az összefüg­gést jelzi az Úr szenvedése és a „Szeretetének földi eszköze” ál­tal átélt szenvedés között. A Debóra homlokán maradt, keresz­tet formázó sérülésekről mindenki saját szemével meggyőződ­hetett.

 

Manduria, Celeste Verdura, 1994. május 13. 15 óra 30

 

Ennek hiteléül

tanusag940513.jpg