Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

1994. március 4. 15 óra A hónap első péntekje – Otthon

 

Jézus megjelenése:

 

J. „Leányom, írjál, írjál! Szívem szólni akar a földhöz.

D. „Igen, Uram, engedelmeskedem.”

J. „Írd, leányom: Miért mentetek a föld sivatagába, mi­kor Én mindig közel voltam hozzátok? Legyetek bátrak, küzdjetek az Új Jeruzsálemért! Atyám, ki a Mennyekben van, szeret benneteket,172 és azt akarja, hogy készüljetek fel Szent Szívem csatájára és Anyám Szeplőtelen Szívének győzelmére.

Ó, föld! Ó, Szívem gyermekei! Azt akarom, hogy ké­szüljetek fel a hitehagyottság végére és Szent Országom Dicsősége kikiáltásának kezdetére. Gyermekeim, ne csá­bítson el benneteket ellenségem hízelgése! Én veletek va­gyok173 akkor is, mikor nem hiszitek. Gyermekeim, hagy­játok, hogy általatok működjek, és amikor meg fogják kérdezni tőletek, ki adott erre hatalmat, így válaszoljatok: „A Hatalom maga”. Igen, Én vagyok Az, aki nem változtat­ja meg Kinyilatkoztatásait. Veletek vagyok és bennetek. Nagy csodákat fogok tenni, mert itt az idő, amelyben hal­latszani fog a Hangom, mint a szélvész hangja.

Gyermekeim, ez az a kor, melyet az Örök Atya várt, hogy felépítse Országát, a Paradicsom és a Di­csőség Országát a földön. Jeleim meg fognak sokasod­ni, Hangom úgy fog hallatszani, ahogyan apáitok hallot­ták a Mindenható Atya Hangját. Ne felejtsétek, aki Engem lát és hall, az az Atyát látja és hallja.174

Most pedig pihenj, Szent Szívem leánya, oltárom, je­gyesem, mindenem! Szeretlek, és sok tettet viszek végbe benned. Ó, mennyire szeretném, ha hangom báránykáimon keresztül az egész földön visszhangozna! Legszentebb szeretetem apostolává teszlek. Szeretlek és megáld­alak. Sokan megismerik majd benned való működése­met. Nemsokára találkozunk, írd le jelemet.”

 

 Jézus jele

 

 

 

 

(172) Gyengéd szeretetről van szó.

(173) Jn 14,9.

(174) Jn 14,9-10.