Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

1993. szeptember 28. 15-35 – Otthon

 

Belső párbeszéd Jézussal:

D. „Uram, előtted állok, ahogyan kívánod. Várom sza­vaidat. (...) Beszélni fogsz, Uram, Világmindenség Ura?" (Néhány percnyi szünet).

J. „Én, a szeretet hihetetlen Hatalma! Írd, leányom! Mai tanításom: szeretet-egység Krisztusban. Ma Istennel Egységes Emberként beszélek hozzád, és nem úgy, mint embertől született emberek egyike.140 Azért jövök, hogy felajánljam neked ezt az egységet, melyet az ellenségem majdnem meghiúsított. Gyermekem, a Szentséges Szí­vem azért szól most hozzád, hogy megerősítse az egész világot, melyet Én „egység"-ben kívánok. Amikor sokan hamis eszmékben tévelyegnek, szeretném megkérdezni tőlük: „Miért akartok vitatkozni Uratokkal, aki az Élet és nem a halál141 elhozója?" Amikor Én kijelöltem a szabad­ság útját, mint amit követni kell, volt talán valami nem jó az elgondolásban? Ma a világ romokban hever, és ez nem a „meditáció" eredménye, hanem a meggondolatlan cse­lekedeteké, amelyeket a hamis szabadságérzet szül, ami a Sátán. Ma azt kiáltom a világnak, hogy Szent Szívemből Vér bugyog, és ez talán elegendő az embereknek? Nem, leányom, nekik a csillagok a jelek, melyeknek ragyogni kell előttük!

De milyenek ezek az emberek?142 Csak hálátlanok és méltatlanok. Az Én fájdalmam határtalan, mert nem bíz­nak abban, Aki Isten földre szállt Igéje. Behunyom sze­memet, hogy ne lássam többé bűneiteket, mert különben a Szívem, még ha végtelenül jó és a szeretetre szomja becsukná kapuit!

Ma a Krisztusi Egység az, amelynek megvalósítására szólítalak benneteket. Készen kell állnotok, és egyesül­nötök kell, másként hogyan tudnátok Engem befogadni?

D. „Mester, én mit tehetek érted?"

J. „Lelkem, neked már van prófétai küldetésed, és a világban Értem szenvedsz. Van-e még szükséged más­ra, hogy egyesülhess Velem? Megáldalak. Békém legyen veled! Hamarosan találkozunk."

 

 

(140) Értsd: „A Királyi mivoltomból eredő ünnepélyességgel szólók hoz­zád". Debórának meg kell értenie a különbséget egy akármilyen ba­rátság és Isten által ajánlott, vállalt Barátság között.

(141) A lélek halálának.

(142) „Abban a pillanatban azt gondoltam, hogy az emberek soha nem fogják megváltoztatni a felfogásukat, hiszen egyszerűbb megtagadni Istent, mint életmódot változtatni."