Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

1999. július 23.

 

Urunk Édesanyját, mint mindig, most is hatalmas fény övezi, mely magával ragadja az embert és boldogí­tó érzéssel tölti be. Erős virágillat lengi körül dicső Tes­tét.

„Drága kicsinyeim, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Én vagyok az, az Örök Kenet Szent Olajának Forrása! Az Égből jövök, hogy anyai ölelésemet ajándékozzam nektek!

Drágáim, ma főként arra kérlek benneteket, hogy ve­gyetek példát az első keresztény „agapékról". Ezen a föl­dön is sok szent és mártír élt, akik nem haboztak feláldoz­ni magukat, hogy testvéreiknek ajándékozzák Krisztust.

Rátok is kiáradhat, gyermekeim, Szeretetem Fénye, társmegváltói működésem látható jeleként, így közelebb éreztek majd magatokhoz Engem, aki közvetlenül, taná­csaimmal vezetlek benneteket! Minden egyes hely Szí­vem oázisává változhat, ahonnan lelkeket menthetek meg és távol tarthatom őket a bűntől.

Ezek azok az idők, amikor az emberiségnek meg kell ismernie az Oltáriszentség Szüzének tevékenységét, azokkal a kegyelmekkel együtt, melyek mindenfelé meg­nyilvánulnak majd. Egyetlen népet sem szabad megfosz­tani attól a vigasztól, melyet képmásom ad! Mindenkinek ismernie kell az itt lediktált imákat!"

D. „Szent Anyám, miért mondod, hogy ez a Jelenés kü­lönösen fontos? Én szeretném jobban megérteni!"

„Mert lehetőséget nyújt számotokra, hogy elgon­dolkozzatok az üzenetek kettős jelentőségén. Lelki életetek két lényeges ponton nyugszik:

-   vissza kell térnetek a  Szentségi Krisztushoz, mert ebből születik a bensőséges hit;

-   hűségesnek, kell lennetek a Szentatyához és Vele egységben kell élnetek: ez növeli és teszi gyümölcsözővé hiteteket.

 Én szeretném távol tartani tőletek azt a kísértést, hogy eretnek gondolatokba essetek, melyek úgy terjednek ma­napság!

Mondjatok köszönetet Jézus Krisztusnak és áldjátok Őt, aki ebből az „olajfaligetből" szólítja fel a világot a meg­térésre!

Ebből a kertből megáldom Itáliát és rajta keresztül minden teremtményt!

Drága fiaim, ne feledjétek, hogy a közeledő augusztus 5-e az én Születésem napja. Különleges kegyelmeket ígé­rek nektek ezen a napon.

Hajts fejet és jelöld meg magad! Menj; még várlak, kis szolgálóm! Hamarosan találkozunk."