Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

Miért Mária?

 

A rendelkezésre álló irodalom, elsősorban a manduriai jelenések alatt elhangzottakból  megpróbáljuk összeszedni, miért fontos, miért nélkülözhetetlen a Szüzanya, Mária jelenléte, tevékenysége számunkra. Az anyag folyamatosan frissül.

 

 

1995. november 29.


"Szóval, légy bátor: az Én Szűz Anyám, a ti Anyuká­tok megtanítja majd nektek, hogyan éljétek át a fáj­dalmat a Lélek örömében. Senki más nem lenne méltóbb arra, hogy „Társmegváltónak” nevezzék: Ő az, aki Velem együtt Megváltja majd a világot! Elmél­kedjetek szavaimon!"

 

1996. május 24. éjjel

 

Megjelent előttem a Szűzanya, kezében a gyermek Jé­zussal és egy pálcával. A kis Jézus szomorú arccal szólt hozzám:

 „Reménytelen ez az óra, ha nem hallgatjátok meg, amit Anyám az egész földnek mond. Nem része­sül többé áldásomban, és megszakad a Gonosz súlya alatt.” (Ezzel véget is ér az üzenet.)

 

1996. július 22. éjjel


D. „Uram, sokat szenved Mennyei Anyánk?”

J. „Kimondhatatlan fájdalmakat él át ezért az elkorcsosult és gyalázatos emberiségért. Szeresd Őt, a Legszen­tebb és Legszelídebb Galambot, hisz ez az Asszony lé­lek a Lelkemből, test a Testemből, és vér a Véremből; és ígérd meg, hogy mindenkivel megszeretteted! Azt aka­rom, hogy mindenki ismerje Dicsőségét!

Mária az Én másik lángoló Szívem: értsétek meg! Tudjátok ti is, papjaim és felszenteltjeim, hogy a Ró­zsafüzér az az ima, amelyet a legjobban szeretek. Ez az imádság megszenteli életeteket, mert elmélyít benne­teket a legnagyobb csodában: a szeretet titkában, melyet Én és Anyám irántatok érzünk.

 

1997. május 23. - Celeste Verdura


Az „Úrnő” fényesen ragyog arany­színű ruhájában, Angyalok seregei kísérik, és boldogan figyelik, hogyan fogadjuk Mennyei Anyánkat.

... "Betelt az idő! Ezután az Atya Házába, megyek, és a ti üdvösségetekért fogok könyörögni. Szívemre szorítalak benneteket, közvetítő Anyai szívemre és megáldalak ben­neteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hamaro­san találkozunk! A viszontlátásra! Nagyon fontos, hogy az emberek sürgősen megbánják bűneiket!”

 

 

1999. január 27.

 

J.: "... Ne ilyen kelletlenül imádkozzatok! Csatlakozza­tok buzgó szívvel az Egyetemes Engesztelés Mennyei Irányítójához, Máriához, és mentsétek meg Vele, a Mennyország Titokzatos Rózsájával együtt a lelkeket a pokol pusztító tüzétől! Soha ne feledjétek, hogy Én választottalak ki benneteket arra, hogy a világ szí­vén magasba emeljétek és magasztaljátok az Oltári-szentséget!"

 


 

1999. március 3.


J. „Csatlakozz imámhoz, és kérd az emberi nem Társmegváltóját, hogy kegyelmet és jótéteményeket árasszon mindazok szívébe, akik hozzád bekopognak!

Én hallgatok a ,Jó Anya" lágy szívére, és miatta tartom vissza Szent Haragomat, mellyel le kellene sújtanom az „engedetlen Vadállat hadvezéreire", akiknek a száma megszázszorozódott. Kérj és utánozz Engem, emeld hozzám könyörgésedet, mert szörnyű óra ez!"