Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

 

Jézus szavai az Isten háromszoros megnyilvánulásáról. Válaszok a sárral dobálásokra is.

 

 

1998. június 22. a Jelenés* vigíliája

*:(A 23.-ai Szűzanya jelenés)

 

D. „Uram, nagyon fáj a szívem!”

 

Úgy sírtam mindenki előtt, mint egy kisgyerek.

 

J. „Leányom, íme, az „Én Vagyok” áll előtted; akit túláradó, Örök Szeretete hozott hozzád. „A tabernákulum agóniájából” jövök, a teljes elhagyatottságból, mert meghalok a közönyösségtől és a magánytól! Igen, azért jövök, hogy új(72) Tabernákulumokat állítsak, új hajlékokat, amelyek élettel vannak teli, mert szeretet fűti őket és amelyekben az emberek ügyelnek rám: a szegényre, aki lelkeket keres, hogy együtt érzően őrködjenek Igazságaim felett.

Gyászba borult a Szívem, amikor láttam, hogy te, az Én prófétám, összeroskadsz a fájdalomtól. Hát nem emlékszel, hogy megígértem: „Maga a Bölcsesség tanít majd téged és emberi ítélet nem ejthet csorbát a belém vetett bizalmadon!”? Hagyd csak, hadd fecsegjenek és hadd ítélkezzenek meggondolatlanul! Ha eljön az ideje, kiderül majd az Igazság. Olyan lesz, mint egy virág, mely váratlanul kinyílik.”

D. „Mesterem, napról napra jobban szorongatnak! Sárral dobálták meg Szavaidat, azt mondják, nem nevezhettél engem az „Igazság lelkének”... aztán, hogy az Atya és a Lélek nem lehet egy...és a Szűzanya szobra nem könnyezhet olajat, mert ennek, szerintük, nincs értelme!”

J. „Jusson eszedbe, lelkem: „...az értelmes ajkán bölcsességet találsz, ám vessző vagyon az esztelen hátának. . .Sok beszéd nem marad hiba nélkül. Az az okos ember, aki féken tartja nyelvét!...” (73)

D. „Édes, drága Uram...”

J. „Mindez a te hasznodra válik! „...Mert megnyílnak majd a szívek titkai és az álnok szívek gyűlöletesek az Úr előtt...” (74)

Leányom, nem mindenki beszél egyenesen, sokan elferdítik az igazságot, ráadásul logikátlanul és felületesen fogalmaznak.

Én biztosítalak, hogy most és ezután is az én Lelkem szól általad, amely az Igazság Lelke; hiszen azért jöttél világra, hogy az Igazságot szolgáld és az ő fényében munkálkodj.

Az én Művem vagy, ezért egész nyomorult lényeddel az Igazságra áhítozol és várod az ítéletet; és - amint már megmondtam - az én Vérem is vagy, nem kiváltságból, hanem mert Velem, Isteni Jegyeseddel együtt te is átéled titokzatos szenvedésemet! (75)

Tehát így kívánom megerősíteni a második állítást: Nem csupán az Atya és a Lélek, de Én és Atyám is egyek vagyunk(76)! Aki Egy Istent tisztel és imád, Hármunkat tiszteli és imádja, mivel nincs három Isten, csak egy: isteni természetű és láthatatlan, aki egyet­len a Három Személy egységében.

Most már értsék meg Isten háromszoros megnyilvánulását, amelyről elmondhatod majd, hogy:

-   egyrészt Hatalom, mert teremtő elme: az Atyámé;

-   másrészt Megváltás, mert osztozott az ember fájdalmában és természetében, (a bűnt kivéve), hogy az emberiség megújuljon: ez a Fiú;

-   harmadrészt a legtisztább Szeretet: a Lélek, aki hétszeres, lángoló Tüzével Bölcsességet, Értelmet, Tanácsot, Erőt, Tudást, Jámborságot és Istenfélelmet ajándékoz az embereknek!”

D. „Úgy vágyom Szavaidra, Uram! Szükségem van Isteni Bölcsességedre! Nem akarok saját gondolataimban botladozni!”

J. „A Bölcsesség azt mondja neked, hogy attól a pillanattól fogva, amikor az ember szíve elutasította Lelkemet és Igazságaimat, még a köveket, az állatokat és a csillagokat is felhasználtam, hogy hírül adjam az Üdvösséget! Hát nem emlékeztek rá, hogy megmondtam: „Ha ti hallgattok, majd beszélnek a kövek!” (77)?

A Szentséges, Mennyei Királynő szobra nem csupán egy kődarab! Valódi Jelenlét, hisz ez a képmás teszi élővé és tevékennyé azt, aki abban a pillanatban testében nincs közöttetek.

Édesanyám ma is Olajat, Szent Olajat készít és ad a szenvedőknek, még inkább, mint egykor, amikor a saját patyolat tiszta kezével készítette az enyhülést adó kenetet szegény tanítványaimnak, így gyógyítva be sebeiket és lelküket is!

Én Magam parancsoltam nekik, hogy olajjal kenjék az embereket, hogy azok ne csak a korábbi szegény halászt lássák bennük, hanem csodálják meg ezt a titokzatos elemet és jobban higgyenek nekik.

Nem az Olaj gyógyított sem régen, sem ma! Isten a valódi Orvos, aki megoldást kínál a fájdalmakra! Az Olaj mindig is eszköz volt csupán és számodra is az lesz, leányom!

Menj hát és tanítsd Papjaimnak, hogy kenjék meg az embereket és érezzék át, milyen csodálatos Istenhez tartozni a Szent Kenet által, mely erőt ad minden ember hármas küldetéséhez: a királyi, az általános papi és a prófétai küldetéshez.

Megajándékozlak Békémmel, te pedig maradj Bennem félelem nélkül! Rajzold le a Jelemet!”

 

Jézus jele 

 

72 másmilyen

73 Péld 10, 13; 10, 19.

74 Péld 11, 20.

75 válasz az 1997. október 3-i üzenetre („Te, leányom, az Igazság lelke vagy, te jelented be a békét és te nyitod meg a kapukat bűnös gyer­mekeim előtt, akik mostantól a te gyermekeid, a te szenvedésedre bízom őket!”)

76 Jn 10, 30.

77 Lk 19, 40.