Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

 

 Az Égi Liget

 

1997. május 16-17. közötti éjjel


 

Az éjszaka kellős közepén a szépséges „Úrnő” ragyogó fényére ébredek. Körülötte látom

az egész Égi Ligetet és távolabb egy négyszögletes templomot pillantok meg, abban áll a Szűzanya. Egy rózsákkal díszített út vezet Hozzá.

 

Szűz Mária

„Dicsértessék az Úr Jézus!”

D. „Magasztalja minden teremtmény örökkön örök­ké!”

Szűz Mária Leányom, amit itt látsz, azt kell megvalósí­tanom azért, hogy az imádság megóvja ezt a helyet, ame­lyet megérintettem. Emlékszel, az első Jelenéseidben mi­lyen utakat járattam be veled, hogy a Fiam dicső kereszt­jét felemeltesd?”

D. „Igen, Mennyei Anyám!”

Szűz Mária „Most arra kérlek, hogy alakíts ki itt egy ilyen kis kertet! Építtess egy templomot és egy utat, azt pedig szegélyezze háromféle rózsából álló sövény! A Montichiariban kapott üzenet három színét kell fel­használnod: a sárgát, a vöröset és a fehéret:

- a vörös benneteket jelképez: a szenvedéseteket

- a fehér: az imát és a gyermekek és a családok fel­ajánlását az Én Szívemnek, az Örök Kenet Forrásá­nak;

- a sárga: a bűnbánatot, amelyet tőletek kérek.
Hármasával ültessétek a töveket!

Az első Jelenésem évfordulóján210 arra kérlek, hogy ezen az úton állítsátok fel a Keresztút állomásait, és véssé­tek beléjük a teljes Rózsafüzér szövegét. Ennek az útnak „Via Dolorosa Mariana”211 lesz a neve, és térden kell végig­mennetek rajta addig a templomig, ahol felállítjátok majd a Képmásomat, és egy terméskő oltárt.

Ezen a helyen haladt el szent lábam, és ígérem, hogy ennek a különös kegyelemnek a hatására:

-   a legmegátalkodottabb bűnösök is megtérnek

-   számtalan felszentelt visszatalál az ösvényre

-   a betegek számára a kegyelem forrása lesz ez az út, amelyet súlyos esetben a rokonaiknak kell végig­ járniuk helyettük.

- sokuknak személyesen is megjelenek, és megvi­gasztalom fájó szívüket.

E feladattal megáldalak, és azt kívánom, készülj, mert hamarosan a Kinyilatkoztatás 5. évfordulóját ünnepelhe­ted Isteni Jegyeseddel.212

    Dicsértessék a Drága Fiú, Jézus Szentséges Szíve!”

 

 

210 Ebben az olajfaligetben az első jelenésre 1993. május 17-én került sor

211 „Mária keresztútja” (latin - a ford. megjegyzése)

212 1992. május 20: Jézus először szólítja meg belső párbeszédben Debórát

    

 

uominiinmeditazione.jpg

via-dolorosa-mariana.jpgvia-dolorosa-mariana.jpg


 

act-of-purification-at-the-pool.jpgtomb-at-the-end-of-via-dolorosa-mariana.jpgsepolcroepell.jpg2008-1023image0113.jpg

 

entry-via-dolorosa-mariana.jpg