Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

1995. november 28. 9.35

 

J. „Gyerünk, leányom, ülj le, és írj! Itt az ideje az Oltáriszentség, az Én valódi Testem, az Én igazi Húsom dicsőségének!”

D. „Itt vagyok, Uram! Miről beszélünk ma az Eukarisz-tiával kapcsolatban?”

J. „Arról a tiszteletről, mellyel fogadnotok kell Engem, amikor az Úr Asztalához járultok.

-   először is: azt akarom, hogy előbb tisztítsátok meg szíveteket a bűntől, ez pedig csak a Gyónás Szentségével lehetséges. Komolyan meg kell bánnotok minden eddigi és jövőbeli vétket, azzal a szándékkal, hogy nem teszitek többé, és végül át kell éreznetek, hogy Könyörületességem megbocsátott nektek.

-   másodszor: bensőséges imával szólítsatok meg, mielőtt részt kívántok venni a szeretetteljes Áldozásban, hogy meggyógyuljon a lelketek.

-   harmadszor: fogadjatok Engem térdre borulva, mindenképpen térdeljetek le Előttem!”

D. „De Uram, egyszer én is letérdeltem a manduriai passzionistáknál(55) és az áldoztató pap úgy elkezdett kiabálni, mintha megégette volna magát.”

J. „Igen, éppen erről van szó: Sátán az, aki ilyenkor elszabadul, mivel ő maga adott hasonló tanácsokat az embereknek, hogy lerombolhassa a Szentségek Szentségét(56). Én mondom neked, hogy közületek senki nem fogadhatja állva az Isteni Fenséget, legalább meg kell hajtanotok térdeteket annak jeléül, hogy Királyotokként és Megváltótokként tiszteltek Engem. Ha más nem, te mutass példát, ahogy egy jó tanítványhoz illik!”

D. „De Uram, soha nem fogadják majd el!”

J. „Nem számít, mondd azt nekik, hogy „Én Vagyok”(57)! Mondd meg, hogy csak Ő tudja, hová vezethet ez az engedetlenség. Én vagyok a Szent Orvos, aki Szent Kezeivel gyógyít, de ti ne a kezetekbe fogadjátok a Kincset! Megmondtam: „Én vagyok a Mennyből alászálló Élő Kenyér”(58). És nem azt mondtam: „Én vagyok a földi aratás kenyere”.

Én a Lelki Kenyér vagyok, és azt akarom, hogy úgy fogadjatok, ahogyan anyámat látjátok a szentképeken: imára kulcsolt kézzel!

Egy angyal sem merne állva fogadni Engem! Ti meg többre tartjátok magatokat az angyaloknál? Nem, gyermekeim, a legmagasztosabb ima, amelyet nekem ajánlhattok, az, ha szerényen viselkedtek, és leborultok Szent Oltárom előtt.

Nem tűröm már sokáig ezeket a méltánytalanságokat, túl nagy a rendetlenség a Házamban! De az elkövetkező napokban számtalan égi jelet mutatok, és végtelen sok csodát teszek majd, hogy megértsétek, milyen igazságtalanok vagytok! Sok lélekkel megismétlem majd a Kenyér Csodáját(59). Megtapasztalhatjátok a Kenyér mindenható­ságát.”

D. „Ó, Uram, mennyire szeretném, ha én is a Te Kezedből kaphatnám ezt a Kenyeret!”

J. „Teljes szívedből kívánod, az ima és az engesztelés szellemében?”

D. „Igen.”

J. ,Akkor készülj, és szólj mindenkinek, hogy hamarosan, nyilvános Jelenésed során ismét megteszem ezt a csodát, de ne felejtsd el jól kinyújtani a nyelved, hogy mindenki láthassa. Az egész föld részesülni fog majd belőle. Segíts megmenteni a bűnösöket!

De most mondj köszönetet irgalmas Atyádnak. Mondd utánam:

 

Atyám, köszönöm minden jótéteményedet,

örökké Téged illet minden dicsőség és tisztelet.

Ámen.

 

Megáldalak. Az „Én Vagyok” szólt hozzád.”

 

 

(55)    a XVIII. században San Paolo della Croce által alapított rend, mely­nek célja a Passió tiszteletének terjesztése (a fordító megj.)

(56)    a pap valószínűleg csak egy előírást követ, de maga az előírás is ellenére lehet a Magasságosnak

(57)    2Móz3,14

(58)    jn6,51

(59)    Az Eukarisztikus Csodára utal, mely Debóra nyelvén több alkalommal is végbement /1995. december 23.: Körülbelül hetvenen voltak jelen, és mind tanúsítot­ták, hogy látták az Ostyát, ahogy a levegőből leereszke­dett Debóra szájába. (Jézus fenti ígérete valóra vált./