Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

AZ ÁLDOTT OLAJJAL VALÓ MEGKENÉS

 

Az Olajat Szűz Mária áldotta meg, és csodálatos módon szár­mazik képmásaiból. Meg kell tehát különböztetnünk a liturgiá­ban használt Olajtól (a betegek, a katekumenek olajától, a krizmától), melyet püspök szentel meg, és a Szentségek kiszolgál­tatása során használják.

1.    A szentelt Olajjal való megkenés Mária szerető hatalmába vetetett hit személyes kifejezése. Mária új nevével, mint az „Örök Kenet Szent Olajának Forrása” Isten atyai Jóságából ke­gyelmet áraszt szívünkbe és testünkre. Bárki, aki elismeri ezt a nevet, a többi kenet mellett ezt a kenetet is kaphatja vagy ad­hatja, előbb azonban szívét kell felajánlania:

 

„Ó, Szeplőtelen Szív,

Uram Anyja,

az Örök Kenet Szent Olajának Forrása,

én, nagy bűnös azt kérem Tőled,

hogy mutasd meg Titkodat és szentelj ma

engem Magadnak...”*

 

2.    A Szűzanya nem csodák várására ösztönöz, hanem hitbeli növekedésre, elsősorban a lélek jólétére. Az Égi Anyára kell hagynunk, hogy eldöntse az időt és a módot, hogy beleavatkoz­zon életünk anyagi szükségleteibe. Ezért jó, ha Szűz Máriára bízzuk magunkat, mint gyermek az anyjára, mert Szent Mihály és Szent Ariél arkangyalok közbenjárásával megvéd minket a Sátán cselvetéseitől is.

Mivel ez a szép hitbeli gesztus egyre terjed, Szűz Mária a kö­vetkezőképpen sugalmazza az olaj megsokasítását, hogy ele­gendő legyen: öntsünk kilenc csepp csodás eredetű olajat egy liter extra szűz olívaolajba, hogy az egész megszentelődjék, majd ebből az olajból kilenc cseppet ismét öntsünk egy liter extra szűz olívaolajba, így megsokszorozódik a mennyisége.

 

* Vö. „A Máriának való igaz felajánlásról” - Grignon de Montfort

 

 

Hogyan kell használni a Kenetet?

 

 

1. Vattapamacsot kell az Olajba meríteni, majd ezzel keresz­tet rajzolni a homlokra (az elme megtisztulása és megvilágoso­dása) .

2. A második jelet az ajakra kell rajzolni (a nyelv megtisztu­lása, hogy az alázat minden fajtájában növekedjék), hogy job­ban dicsérhessük az Urat.

3. A harmadik keresztet a szívre kell rajzolni (gyakorlatilag a nyak tövére), hogy érzéseink megtisztuljanak, megszépüljenek és megerősödjenek, hogy Istennek ajánlhassuk őket.

4. Végül egy negyedik és egy ötödik keresztet kell rajzolni a két tenyérre, hogy minden cselekedetünk megfeleljen Isten törvényének az igazságosság és a könyörület terén.

A kenet használata közben így kell imádkozni:

 

„Mária,

az áldott Olajfa Anyja,

a szent Olaj Legszentebb Szüze,

érints meg minket, szeress minket

és gyógyítsd meg a szívünket

a Te Szereteteddel, úgy, ahogyan Te akarod”

 

Ezt a megkenést a testi vagy lelki bajokban többször is meg lehet ismételni.