Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

AZ ÁLDOTT OLAJFA ANYJÁNAK LITÁNIÁJA

(az üzenetek alapján)

 

 

 

 

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Szentháromság, egy Isten, irgalmazz nekünk!

 

Az Oltáriszentség Szüze, könyörögj értünk!

Üdvösségünk Horgonya, könyörögj értünk!

A Mennyei Ország Követe, könyörögj értünk!

A Remény Hajnala, mely felragyog a sötétben, könyö­rögj értünk!

Isten Ügyvédje, könyörögj értünk!

A Bölcsesség Katedrája, könyörögj értünk!

A Mennyország Kulcsa, könyörögj értünk!

Te, akit körül ölel a Szentháromság, könyörögj értünk!

Az Atya Szeretetének Tiszta Galambja, könyörögj ér­tünk!

Lelki és fizikai tevékenységeink Vezetője, könyörögj ér­tünk!

Szomorúak Vigasztalója, könyörögj értünk!

Társmegváltó a Megváltásban, könyörögj értünk!

Az Egyház Védelmezője, könyörögj értünk!

Az Egyetemes Béke hordozója, könyörögj értünk!

Mennyei Asszony, könyörögj értünk!

A bűn sivatagában harcoló Asszony, könyörögj értünk!

Napbaöltözött Asszony, könyörögj értünk!

Virágok virága, könyörögj értünk!

A Kegyelem kimeríthetetlen forrása, könyörögj értünk!

A gyökeres megtérés Ereje, könyörögj értünk!

Tökéletesen tiszta Liliom, könyörögj értünk!

Boldogok Öröme, könyörögj értünk!

A Szentlélek Szeplőtelenje, könyörögj értünk!

A szívből jövő ima Sugalmazója, könyörögj értünk!

Isten Fénye, könyörögj értünk!

Anya, ki megszünteted a zavart, könyörögj értünk!

Az Imádság Tűzhelyeinek Anyja, könyörögj értünk!

A papok és felszentelt lelkek Anyja, könyörögj értünk!

Isten Testének Anyja, könyörögj értünk!

Az Isteni Szeretet Anyja, könyörögj értünk!

Az Isteni Megbocsátás Anyja, könyörögj értünk!

A fájdalmas csend Anyja, könyörögj értünk!

Az örök Áldozat Anyja, könyörögj értünk!

A Legfőbbje Anyja, könyörögj értünk!

A Szent Ige Anyja, könyörögj értünk!

A Megfeszített Szeretet Anyja, könyörögj értünk!

A Választott Fiú Anyja, könyörögj értünk!

A megtisztító könnyek Anyja, könyörögj értünk!

Az Örök Üdvösség Olajának Anyja, könyörögj értünk!

Az Áldott Olajfa Anyja, könyörögj értünk!

Az Egy Igaz Isten Anyja, könyörögj értünk!

Az imádó szolgák Anyja, könyörögj értünk!

Az Örökzöld, Égi Liget Anyja, könyörögj értünk!

Az Egyetemes Egyház Anyja, könyörögj értünk!

A Dicső Kereszt Anyja, könyörögj értünk!

A Fény Anyja, könyörögj értünk!

A Könyörületesség Anyja, könyörögj értünk!

A Végtelen Irgalom Anyja, könyörögj értünk!

A megbékélés Anyja, könyörögj értünk!

Az elmélkedés Anyja, könyörögj értünk!

A Reménység Anyja, könyörögj értünk!

A Föld Anyja, könyörögj értünk!

A Helyes Út Anyja, könyörögj értünk!

A fehér mártír, a Pápa Anyja, könyörögj értünk!

A Dicsőségébe visszatérő Jézus Anyja, könyörögj értünk!

A Názáreti Jézus Anyja, könyörögj értünk!

Minden nép Anyja, könyörögj értünk!

Kinek az Örökkévaló örök életet adott, könyörögj ér­tünk!

Isten Irgalmából a mi Anyánk, könyörögj értünk!

Imádkozó Anya, könyörögj értünk!

Egyetemes Anya, könyörögj értünk!

Az Igazság Anyja, könyörögj értünk!

Kedves Édesanya, könyörögj értünk!

Az emberiség Édesanyja, könyörögj értünk!

A nem szeretett Szeretet Édesanyja, könyörögj értünk!

Minden édesanya Édesanyja, könyörögj értünk!

Mária, Isten Hírnöke, könyörögj értünk!

Mária, az Örömhír Zarándoka, könyörögj értünk!

Földi Közvetítőnk, könyörögj értünk!

Közvetítő a Fiú és a/ ember között, könyörögj értünk!

A Mennyei, Boldog Ország Kapuja, könyörögj értünk!

Kapu, amely megnyitja Jézus Szívét, könyörögj értünk!

A Szentek és az Arkangyalok Királynője, könyörögj ér­tünk!

A Keresztények Egységének Királynője, könyörögj ér­tünk!

A Nagy Fájdalom Királynője, könyörögj értünk!

A fogyhatatlan Szeretet Királynője, könyörögj értünk!

Királynők Királynője, könyörögj értünk!

A győzelmek Királynője, könyörögj értünk!

Királynő, akiben Isten örömét leli, könyörögj értünk!

Szent Leányka, könyörögj értünk!

Mennyország Lépcsője, könyörögj értünk!

Második Lángoló Szív, könyörögj értünk!

Az új apostolok Úrnője, könyörögj értünk!

A jelenések Úrnője, könyörögj értünk!

 

A Szeretetmozgalom Úrnője, könyörögj értünk!

A Szent Rózsafüzér Úrnője, könyörögj értünk!

Az egyetemes Engesztelés Úrnője, könyörögj értünk!

Az Örök Kenet Szent Olajának Forrása, könyörögj ér­tünk!

A Szentháromság Jegyese, könyörögj értünk!

A Szentlélek Jegyese, könyörögj értünk!

A Fiú színaranyjegyese és szolgálója, könyörögj értünk!

Az új evangelizáció Csillaga, könyörögj értünk!

Hajnalcsillag, könyörögj értünk!

Kincsek kincse, könyörögj értünk!

Názáreti Szűz, könyörögj értünk!

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit

bocsáss meg nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit

hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit

könyörülj rajtunk!

Imádkozz értünk, Isten Szent Anyja,

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

 

 

Könyörögjünk!

Urunk! Engedd meg híveidnek,

hogy mindig egészséges testnek és léleknek örvendje­nek!

Az Oltáriszentség Szüzének,

az Áldott Olajfa Anyjának,

az Örök Kenet Szent Olaja Forrásának

dicső közbenjárásával

szabadíts meg bennünket a ránk nehezedő gondoktól,

és vezess minket Krisztus elé, amikor visszatér a Földre!

A Mi Urunk, Jézus Krisztus Szenvedésére kérünk, hall­gass meg minket!

Ámen.