Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

 

 

Jézus: "...A Szentséges, Mennyei Királynő szobra nem csu­pán egy kődarab! Valódi Jelenlét, hisz ez a képmás teszi élővé és tevékennyé azt, aki abban a pillanat­ban testében nincs közöttetek.

Édesanyám ma is Olajat, Szent Olajat készít és ad a szenvedőknek, még inkább, mint egykor, amikor a sa­ját patyolattiszta kezével készítette az enyhülést adó ke­netet szegény tanítványaimnak, így gyógyítva be sebeiket és lelküket is!

Én Magam parancsoltam nekik, hogy olajjal kenjék az embereket, hogy azok ne csak a korábbi szegény halászt lássák bennük, hanem csodálják meg ezt a titokzatos ele­met és jobban higgyenek nekik.

Nem az Olaj gyógyított sem régen, sem ma! Isten a valódi Orvos, aki megoldást kínál a fájdalmakra! Az Olaj mindig is eszköz volt csupán és számodra is az lesz, leányom!

Menj hát és tanítsd Papjaimnak, hogy kenjék meg az embereket és érezzék át, milyen csodálatos Istenhez tartozni a Szent Kenet által, mely erőt ad minden ember hármas küldetéséhez: a királyi, az ál­talános papi és a prófétai küldetéshez.

Megajándékozlak Békémmel, te pedig maradj Ben­nem félelem nélkül! Rajzold le a Jelemet!”

  (1998. június 22.)

 

"...Siess, hogy mindenütt elterjedjen az Olaj, amelyet Szeplőtelen és megsebzett Szíve ad, mert ezek a felelőt­len gyermekek olyan messzire tévedtek!

Ő, a bérmálás tiszta Olaja, a papszentelés Szent Olaja, a pokol támadásait kivédő olaj, a könnyek for­rása85, amely gyógyulást hoz a Kegyelemtől távol élőknek!

Bárcsak tudnák testvéreid, mekkora ajándékot kaptak Tőlem az Olaj örök tiszteletével, mert ez vezet majd el benneteket arra a helyre, amelyet én magam ké­szítettem számotokra, amikor feltámadtam és visszatér­tem Atyám és a Vigasztaló Szentlélek Országába!

 

...Ha egykor Édesanyám vizet fakasztott, ez azért volt, mert az embernek újból fel kellett fedeznie a keresztséggel, tehát a Kegyelemben való újjászületéssel kapott kül­detését. Ma Olajat küld nektek, hogy felismerjétek a Szentlélek erejét minden helyes cselekedetetekben. Az olaj megerősít majd benneteket a Lélek Kegyelmé­nek lángoló tüzében, hogy tanúi lehessetek az Új Evangelizációnak." (1998. Július 16.)