Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

A NÉGY KÖTELEZETTSÉG

 

  1. 1.      Az első kötelezettség: az Eukarisztia átélése

 

Ez a kinyilatkoztatás pontosan és nagyon sokat közöl Jézusnak a Legszentebb Szentségben, a Katolikus Egyház Szívében való élő jelenlétéről.

A párbeszéd, amit Jézus íródeákjával folytat: „Eukarisztikus Himnusz az Ő Egyházához”.

A drága Szent Szív gyakran kéri, hogy térjünk vissza a hagyományhoz, és a pap kezeiből fogadjuk Őt, jó bűnbá­nat után, valódi tisztelettel a szájunkba, legalább egy térdhajlítás után, összetett kezekkel.

Az Evangéliumban írva van: „Hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban” (Fil 2,10).

„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt” (Mt 10, 32-33)

Ezért lesz a Szent Szűz Jézusnak, a nem tisztelt Eukarisztikus Szeretetnek az Anyja, és arra is fény derül, hogy miért ez a jelenés a „legnagyobb”. A jelenés tartalma a legmélyebb kinyilatkoztatása annak, hogyan kell meg­gyógyítani az Egyházban az Eukarisztia iránti tiszteletlen­ség által ütött sebet. Ez „Mária sarka”, aki a Szeretetmoz­galmon keresztül a Büntetést a nagy „Eukarisztikus Engeszteléssel” rövidíti meg, melyet azok a lélekáldozatok visznek végbe, akik saját magukat felajánlva akarják meg­vigasztalni Jézust. J „.. .Azt akarom, hogy megértsétek, hogy ehhez a Mozgalomhoz csatlakozhat bármely jóakaratú lélek, legyen közel, vagy távol... „ (1997. június 5-6-i üzenet).

Ez a Sátán és csatlósai által vadul gyűlölt Jelenés készí­ti elő Máriának és Jézusnak, a Két Egyesült Szent Szívnek a győzelmét.

 

2.   Szűz Mária vérrel és olajjal könnyezése iránti tisztelet

 

A Szűzanya akarata, hogy ez a sajátos kötelezettség gyorsan elterjedjen, mert a Legfőbbje ezzel menti meg a világot és az Egyházat a nagy lelki hanyatlástól.

 

  1. 3. Jézus Szent Arcának jobboldali sebe iránti tisz­telet

 

Az „Úrnő” ajánlja ezt Debórának, és Fia megígéri, hogy megszabadítja fájdalmaitól azt, aki gondol arra a fájdal­mas botütésre, mellyel a katona megsebezte az arcát. (Mindmáig nem került lediktálásra semmilyen sajátos imádság, tehát belső emlékezésről van szó, hogy napköz­ben néhány pillanatra felidézzük ezt a fájdalmat.)

 

  1. 4. A Mária-szoborból csepegő Szent Olaj iránti tisztelet.

 

J „...Olaj, Szent Olaj, melyet Anyám ad folytono­san a szenvedőknek, ma még inkább, mint egyko­ron, mikor Ő maga készítette tiszta kezeivel azt az enyhet adó kenetet, melyet szegény tanítványaim­nak adott, kiknek ezzel kellett gyógyítaniuk a sebe­ket és magát az embert! Én magam parancsoltam ne­kik a kenet használatát, hogy a népnek ne legyen mersze támadni őket, szegény halászokat, hanem az olajat csodálva nagyobb legyen a hit iránt a hajlam és tanulnivágyás. Nem, nem az olaj volt, ami gyógyított, és ma sem az gyógyít. Isten volt és ma is Ő az Orvos, aki a gyógyulást kínálja. Az olaj eszköz volt, és szá­modra is az lesz, leányom és tanítványom.

Menj hát, és tanítsd meg papjaimat a megkenésre és az Istenhez való tartozás szépségére a Szent Kenet által, mely erőt ad minden ember hármas küldetéséhez: a királyi, az általános és szolgáló papi és a prófé­tai küldetéshez...” (1998. június 22-i üzenet).

J. „Siess a világba és ajánld fel a kenetet, mely az Ő Szeplőtelen és Átszúrt Szívéből ered ennek a tudatlan nemzedéknek a romlottsága miatt. Ő, a megerősítés tiszta Olaja, a Felszentelés Szent Olaja, a pokoli táma­dások sebeit gyógyító Olaj! Ó, Olaj, a Kegyelemtől távol­lévőt gyógyító könnyek forrása!

Bár tudnák testvéreid, micsoda ajándékot ajánlot­tam fel nekik, amikor az Olajat olyan örök Elhivatott­sággá tettem, mely arra a helyre vezet majd benneteket, mely ét Én magam készítettem nektek, amikor feltámad­tam és felmentem Atyám és a Vigasztaló Lélek Egébe!”