Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

1993. április 20. és 21. közötti éjszaka,

4.30 - Otthon

J. „Debóra, leányom, ébredj fel! Az, aki hozzád beszél, a testet öltött Isteni Ige, amely a názáreti Szűz méhéből született, és akit Jézusnak hívnak Mindenható Isteni Atyám Akaratából. Ő, aki elküldte Anyámhoz Dicsőséges Angyalát, megváltást hozott a világnak. Én vagyok Krisz­tus, aki a Mindenható Égi Atya által Krisztussá vált.(60)

Az Atyám, az igazság és szeretet Örök Fénye, ember­szeretetből általam élő valósággá változtatta Önmagát köztetek, mivel Én és az Atya egyek vagyunk.(61) Ahogyan Engem táplál a ti szeretetek, úgy izzít majd titeket a Szent­lélek, és így majd lángra gyűltök, ha megtapasztaljátok „a Szeretetet”. Ahogyan én vagyok az Atyával, a Szeretet Tüzével, úgy lesztek ti Bennem és megújultok Bennem.

Leányom, a lelkek megváltásának eme borzasztó sötét órájában azt kívánom, hogy a következőképpen imádkoz­zatok Hozzám:

 

Jézus szeretetteljes Szíve,

Kereszthalálod kínjaival,

ebben a sötét órában

Te légy az emberiség Világossága!

 

Akik minden este a szenvedéseikkel együtt fel­ajánlják magukat Nekem, azoknak megígérem, hogy nem csak az imájukba foglalt lelkeket mentem meg, hanem rájuk is (azokra, akik a Kegyelem állapotá­ban élnek) a legnagyobb fokú lelkiséget árasztom. Az Isten Lelke Beszélt.”

 

(60) Felkentté.

(61) Jn 14,11.