Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

1999. május 13. - A Két Szent Szív Jelenése

Pirkadatkor egy fénygömb erős ragyogása ébreszt fel hirtelen, de nagyon finoman. Abban a kegyelemben van részem, hogy a Két Szentséges Szív48 látogat meg: kéz a kézben közelednek felém.

Ó, micsoda vigaszt képesek nyújtani békés mosolyuk­kal! Bár számtalan szenvedés veszi körül Szívüket, nem hagyják ki az alkalmat, hogy szeretetüket, gyengédségü­ket megosszák velünk! Íme, a mi valódi Szüleink, akikről példát kell vennünk, mert ők tökéletesek.

Egészen közel jönnek hozzám, úgy fél méterre állnak meg tőlem, és Szent Anyukám kezd el beszélni:

M. „Béke lakozzon szívedben!

Leányom, dicsőítsd az Urat, amiért téged választott, i hogy magasba emeld Kelyhét49 a Föld szívén! Ez a „kehely": Jézus Győzelme, mely az Oltáriszentségben jelen Irán. Most csodáld meg a Drága Fiú szépségét... (Ekkor Mária balra fordul, és Jézusra mutat, aki eközben sem veszi le rólam a szemét)... mely szavakba nem önthető, de te tudod azt is, hogy ez a szépség semmit nem csök­ken, midőn a kenyér és a bor valódi Testté és Vérré lesz, és egybeolvad a Lélekkel és az Istenséggel.

Ezért jöttem hozzád, hogy köszönetet mondjak mind­azoknak, akik úgy döntöttek, hogy közös imádságra gyűlve imádják, és vezekelnek a Szentháromságért, a Második Személyen keresztül, aki az Eukarisztia misztikus leple alatt jelen van e világban.

J.  Amikor lélekben felkészülve keresztet vettek, eljövök hozzátok, és veletek maradok, hogy egyedülálló imát ajánljak az Égnek. Biztosak lehettek hát benne, hogy én, a ti Édesanyátok közöttetek járok, és Palástommal védel­mezlek benneteket!

Az Olajfaligetemben pedig már mondtam, hogy éjjel-nappal jelen vagyok, ezért minden fohásznak, mely Házam Tűzhelyéből felszáll, számotokra fel­foghatatlan ereje van. Bízzatok a lelkek üdvösségé­ért felajánlott virrasztások erejében: sokat meggyó­gyítok majd közülük!"

D. „Egység áldott Anyja, mit kívánsz még?"

M. „Arra kérlek titeket, hogy ne vonjátok ki maga­tokat az ima ideje alól: az imádság nagyon fontos a lelki fejlődésetek miatt, és nem is sejtitek, hány te­remtmény várja, hogy dicsőítő ének szálljon az Égbe erről a helyről, melyet annyira szeretek. Maradjatok meg az alázatban, legyetek ti azok a kicsinyek, akik a végső ütközetben velem együtt harcolnak majd!"

(Ekkor a Mester szólal meg:)

J. „Hallottad?"

D: „Igen, Uram!"

J: „Tégy bizonyságot e szavakról, vidd hírül Anyám örömteli üzenetét!

A Szentségimádás Szent Órája lerövidíti majd a szenvedések idejét, és enyhíti a büntetéseket, ame­lyeket magatokra vontatok. Te már érted, hogy azért szálltunk le hozzád, hogy zarándokutad az Oltári-szentséget dicsőítő himnusszá váljon; viseld gondját ennek a magnak, hadd növekedjék erdővé! „Az en­gesztelő Szolgák Mozgalmának" az egész világon kell, hogy legyenek „Tanúságtevői"!

Ezt a szellemiséget várom tőletek!"

D. „Imádni fogunk, Jézus, és mindig megpihenhetsz szívünkben!"

J. „Mint szemeim pupilláit, úgy őrizlek majd téged Én, a Szent Társ Szent Anyukád Szívében!"

(Ezután eltávolodnak.)

 

 

48 Jézus és Mária

49 elégtételként Krisztus Testéért