Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

Belső párbeszéd Jézussal

1993. június 28. – Otthon

 

Éppen takarítok, amikor hallom, hogy zörgetnek az egyik ablakon. Hallom, hogy szólítanak. Tömjénillat bódít el, olyannyira, hogy majdnem elájulok.

 

J. „Debórám, szeretsz Engem?”

D. „Te vagy az, Jézus?”

J. „Szeretett gyermekem, Én vagyok a királyok Királya, a világ Fényessége, írnál a kedvemért? Szereted a Szerete­tet?”

D. „Igen, Jézus, szeretlek Téged, és írok. Abbahagyok minden mást, és máris leülök.”

 J. „Imádkozzunk együtt: Miatyánk, aki a Mennyekben vagy... (együtt imádkoztuk végig). Kedvesem, nem sza­bad lelkednek háborognia, ha Én, a te Megváltód, próba elé állítalak téged, és megvonom tőled Jelenlétemet és Szavamat. Én a szenvedések útját ajánlottam neked, és te a szívedet megnyitva Nekem, elfogadtad Tervemet. Virá­gom, ne lepődj meg, hogy én szabad utat engedek a go­nosztevőknek és a rossznyelveknek, hiszen amikor majd eljövök az én Dicsőségemben(124), mindenki a saját tettei szerint nyer ítéletet.(125) Te, Gyermekem, figyelj jobban arra, hogy a lelkek felismerjenek benned Engem. Én va­gyok a világ számára a láng, és azért jövök ide el, hogy lángra gyújtsak minden szívet. Hagyd, hogy az Akaratom szerint munkálkodjak benned, és így sok lelket tudok majd Magamhoz vonzani. Mindig gondolj arra, leányom, hogy te semmi vagy, és semmi akarsz maradni, mert saját magadról elfelejtkezve fogod teljesen felismerni az Én Is­teni Atyaságomat irántad.”

D. „Jézus, megpróbálok majd megjavulni, hogy meg­dicsőítselek, és úgy fogok tenni, ahogyan mondod.”

J. „Gyere, leányom, ne félj, hiszen Én határtalan szere­tettel szeretlek téged, és idővel meg fogod tanulni, hogy olyan legyél, mint amilyennek az Atya akar téged.”

A szívein megindult, és sírni kezdtem.

J. ,Jöjj, szegény lelkem, Én vagyok a te Vigasztalód! En­gedd, hogy az Én Lelkem beborítsa a tiedet: Én vagyok a te Menedéked. Adj édességet és ne keserűséget Kelyhem-be, amely arra szolgál, hogy szomjaztasson engem. Ked­vesem, érezz Engem mindig közelinek a Szentségeim ma­gadhoz vételekor, és Én jelet fogok küldeni Jelenlétem­ről.”

 D. Jézus, a Te képmásod megjelent a fotón... (félbe­szakít)(126).

J. „Meg tudom-e valaha értetni veled, mennyire szeret­lek benneteket? Valójában senki sem méltó arra, hogy lás­son vagy megérintsen Engem, de Én odaadom Magam mindenkinek egyformán. Ti, lelkeim, most az Én Nevem­ben szenvedtek, és egy Atya nem hagyhatja soha magára gyermekeit. „Figyeljétek az Én sokfajta Jelemet, mert meg fogom lepni és fel fogom rázni a tudatotokat!” Én vagyok a Feláldozott Bárány (...). így imádkozzatok Hozzám a Testem Felemelésekor:

 

„Jézus Isteni Teste!

Ma megújítjuk

Szeretetednek Lelkéhez való

tartozásunk és hűségünk kinyilvánítását.

Ezért a végtelen Szeretetért, amelyet felénk,

méltatlan fiaid felé árasztasz,

felajánljuk az „igen”-t

a fájdalomra, amit szántál nekünk.

Táplálj minket és lobbants lángra akaratod szerint,

mely egyben az Atya akarata is.

Érted, Veled, Benned

feláldozzuk magunkat a Te Dicsőségedre

és testvérünk megmentésére.

Ámen.”

 

Megáldalak benneteket, Kiválasztottaim. Hamarosan eljövök. Az Én békém legyen veletek!”

 

 

 


(124) Mt 25,31

(125) Ge 2,24.; Jel 20,12.

(126) A Passió alatt lefényképezték Debórát és a sebeit, ezen a fotón Jézus keresztre feszített teste is látható.