Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

1993. május 21. 23.30

 

Belső párbeszéd Jézussal:

 

J. „Debórám, a te Jézusod van itt! Hogy van a lelked? írd le nekem!”

D. „Sírok. Lelkem szomorú. Elbátortalanodtam, mert az egész világ rám szakad. De Te, Jézus, eljöttél hozzám, lelkemet vigasztalod és táplálod.”

J. „Lelkeddel legyen az Én Békém, báránykám! Ne sírj, a Te Jézusod veled van.”

D. „Mester, reményvesztett vagyok, nincs több erőm folytatni.”

J. „Leányom, jöjj hozzám, ne veszítsd el bátorságod, ha itt a próbatétel ideje. Azt szeretném, ha imádkoznál üldözőidért. Imádkozz velem:

 

Uram!

Neked ajánlom fájdalmaimat és szorongásaimat.

Áldd meg az én üldözőimet,

és tégy engem áldozattá a Te Szent Oltárodért.

Édes Megváltóm,

engedd, hogy csöndes alázatom megvédjen engem

Szavaid ellenségeivel szemben.

 Bocsásd meg, ó örökké Megfeszített,

azokat a bűnöket, melyeket

Szent Hajlékod fiai követnek el!

Ó, Megmentőm és Megváltóm,

engedd meg, hogy mindig legyen erőm,

és ki tudjam hirdetni az embereknek még egyszer

Isten szavát, mely maga az Út és a Fény.

Dicsőség Neked, Mindenható,

mert vigaszt nyújtasz szenvedésemben!

Ó, Alázatosszívű,

engedd meg, hogy mindig engedelmes

és alázatos legyek

a Te Isteni Akaratoddal szemben, és Te

csodák sokaságát fogod mutatni.

 

Leányom, imádkozz Hozzám gyakran így, hogy a sötét­ség birodalma ne közelítsen lelkedhez. Hamarosan, leá­nyom, vad farkasok vesznek majd körül. Ne félj, és enge­delmeskedj Akaratomnak, mely a Mennyekben és a Föl­dön uralkodik. Hagyd, hogy én legyek utolsó leheleted. Ne adj helyet Teremtményeimnek! Légy tudatában an­nak, hogy Urad mily kegyelemmel ajándékozott meg. Mi­ért engeded, hogy lelked elszomorodjék? Ne hagyd, hogy lelkedet mások véleménye irányítsa! Szeress Engem, és add magad feltétel nélkül. Hát nem azt kértem tőled, hogy hagyjál el mindent? Az első dolog, amit elhagysz, akaratod lesz, csak az Enyémet, az istenit és a Legfelsőb­bet fogod követni. Én vagyok a te Urad és Istened, és Én, leányom, soha nem hagylak el téged.”

D. „Köszönöm, Jézus, egyedül Te vagy nekem az Élet!”

J. Jöjj, leányom! Ne okozz te is fájdalmat Nekem! Te látsz és hallasz engem. Miért bízol bennem kevésbé, mint azok, akik nem látnak, és nem hallanak Engem?”

D. „Bocsáss meg nekem, Jézus, de annyi a rossz, hogy (...)” (félbeszakít)

 

J. „Most, leányom, értsd meg, mit jelent: „Halálosan szomorú a lelkem!” Megérted most, hogy a tanítványok megtagadtak Engem, mint egykor, amikor elaludtak és magamra hagytak Engem."

D. Jézus, én értelek!”

J. „Hagyd, hogy kezedet fogva vezesselek az út végéig, ne hagyj el engem félelmeid miatt! Mondom neked: »Átkozott legyen az ember, aki az emberben bízik. Én vagyok az Úr, és csak Nekem tartoztok engedelmességgel az idők végeztéig.«„

D. Jézus, azt mondják, hogy magamat az Egyháznak alávetve kell Hozzád hűnek lennem, mintegy a Te Kinyi­latkoztatásod elfelejtése árán!”

J. „Ennek, leányom, azért kell megtörténnie, mert az engedelmesség szentté tesz, de Én nem engedem meg. hogy Szent Kinyilatkoztatásaimat a feledés homálya borít­sa, misztifikálódjanak, megsemmisüljenek, vagy ember­léptékűvé váljanak, olyan emberek mértéke szerint, akik vallásosnak mondják magukat, de valójában nem Általam küldettek, mert Isten Lelke ellen fordulnak, mely hiába próbálja vezetni őket. Ó emberek, már nem tudjátok, mi a jó és a rossz! Végül egyedül az Én Igazságom győzedel­meskedik.

Leányom, rám számíthatsz, mert a szívem a tieddel mindig kapcsolatban lesz, hogy véghezvigyük a „Szeretet tervét” (...). Szeressetek Engem határtalanul, és aztán Én, az Úr, csodákat teszek! (Ezután Jézus megfordult és én észrevettem valakit)... Ismered?”

D. „Igen, Fidemile az!” (Az őrangyalom).

J. „Fordulj hozzá gyakran! Ő lesz igazi segítőd az ül­döztetések idején.”

D. „Köszönöm, Jézus! Megvigasztaltál!”

J. „Isten dicsősége! A lelked visszatért a fényre!

Emelkedj fel, amennyire csak tudsz, és Mi, Égiek majd tökéletesebbé teszünk téged!

 

 Én béke- és szeretetkövetem, légy nyugodt, mert te lé­lekben szegény vagy és Én azt mondom: „Boldogok a lel­ki szegények, mert az övék a Mennyek Országa.”94 Dicsér­tesd Uradat, és az Ő Kegyelme rájuk fog szállni, mert fél­nek. Légy bátor és élj Szeretetemben, mert vádolni fog­nak téged mindenféle bűnnel.

Béke a lelkeddel! Megáldalak, rajzold le a Jelemet. Én vezetlek.”

 

19930521.jpg