Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

 

J. „Gyere, imádkozzunk a te hitetlen testvéreidért.”

20 percig imádkoztunk. A következő imákat mond­tuk el: 10 Miatyánkot, közben sokat gondolkodtunk, 10 Üdvözlégyet. Jézus felhívta a figyelmemet arra, hogy ha Szűz Máriára gondolunk, nem csak az Ő Anyjaként kell gondolnunk rá, hanem mindannyiunk Anyjaként kell rá tekintenünk. Mert Ő egykor, szeretetből, Szűz Máriát a kereszt lábánál a mi Anyánkká tette. Elimádkoztam a Szent Szívének f elajánló imát. Végül lediktált nekem egy imát, hogy terjesszem az emberek között:

 

Ó a világ fényessége, dicsőséges Krisztus!

Ma összegyűltünk színed elé,

hogy a szeretet édes szavait suttogjuk Neked,

hogy megmentsük beteg testvéreinket.

Ma imádkozunk Hozzád,

hogy megmentsd az Egyházat,

fiaid Anyját, akit az ellenséged, a Sátán erősen fenyeget.

Kérjük Isteni Áldásodat,

hogy szálljon a hitetlenekre,

és azokra, akik még nem ismerik

a Te végtelen Szeretetedet.

Ó, élő Isten Fia, Isteni Tested előtt

ma az a feladatunk, hogy a Törvényedet eljuttassuk

minden közeli és távoli testvérünkhöz,

és azokhoz, akik örök védelmed alatt állnak,

és megismertessük a világgal a Te Nevedet,

hogy mindenki megismerje Arcodat,

Szent Sebeidet,

melyeket nagylelkűen elszenvedtél

megváltásunkért.

Ámen.

 

 

J. „Leányom, terjeszd ezt az imát, és én az Atya Szentlelkét árasztom azokra, akik ezzel fordulnak Hozzám.Én, a ti Uratok, megmutattam nektek az üd­vösséget és a népek szeme előtt feltártam végtelen szere­tetemet és határtalan igazságosságomat.”

D. „Egész biztosan nem fognak nekem hinni, Jézus!”

J. „A Szentlélek ekképpen szól: „Esküszöm saját ma­gamra, hogy az Igazság szól Szájamból, a szavaim vissza­vonhatatlanok, előttem mindenki térdre borul és min­den nyelv rám esküszik.” Én vagyok az Űr, aki igazságot szól, és egyértelműen beszél. Az én békém legyen teve­led! Viszontlátásra, kedvesem!”

D. „Viszontlátásra, Jézus!”

J. „Írd le a jelemet, megtanítalak rá.”

19930610.jpg